KH Engineering is lid van de Corrosion Control Technology Alliance

logo-cc50procent.jpgKH Engineering biedt een breed scala aan engineering oplossingen op het gebied van procestechniek, duurzaam ontwerp en corrosieresistente materiaalkeuze. Dit gebeurt onder andere aan de hand van analyse van procescondities, doorrekening van apparatuur en processen; opstellen van onderhoudsprotocollen en onafhankelijk advies voor modificaties in de procesvoering. Corrosie is een complex fenomeen en moet vanuit verschillende invalshoeken en disciplines worden benaderd.

KH Engineering is lid van de Corrosion Control Technology Alliance; een multidisciplinair samenwerkingsverband van prominente vakspecialisten die hun kennis hebben gebundeld om constructieve oplossingen te bieden voor materiaalkundige vraagstukken en corrosieproblemen.

De uitgebreide expertise is onder andere beschikbaar in de vorm van een corrosie adviesprogramma dat modulair kan worden afgestemd op de complexiteit en omvang van uw corrosievraagstuk en het daarvoor beschikbare budget. Zo is er voor elke casus een diagnose en een constructief plan van aanpak binnen bereik.
Meer informatie over de alliantie treft u in bijgaande film of op http://www.corrosioncontrol.nl/.

Bekijk de video 

Een integrale oplossing voor alle corrosieproblemen

Total corrosion control in every process