Senior Piping Designer

Functie omschrijving
Ontwerpen, specifiëren en tekenen van industriële pijpleidingsystemen, voornamelijk voor de procesindustrie.
Volgende activiteiten behoren tot zijn verantwoordelijkheden:
- Opstellen van 3D piping modellen.
- Uitvoeren van studietekeningen rekening houdend met proceseisen, supporting, flexibiliteit, veiligheid, onderhoud en kostprijs.
- Voorbereidende tekeningen die door de Designers en Designer Draftman verder zullen uitgewerkt worden.
- Supervisie en leiden van een team van Designers en Designer Draftmans.
- Verantwoordelijk voor het opstellen van de materiaallijsten.
- Opstellen van werkbeschrijvingen, scope of work.
- Eventueel opvolgen en verbeteren van de constructietekeningen van leveranciers.
- Zorgen voor het naleven van alle standaards en normen van de klant.
- Coördinatie met de collega’s van andere disciplines.
- Doorgeven van informatie betreffende werkbelasting, progress, ed. aan de Discipline Engineer.
- Bekwaam zijn om de meeste problemen die opduiken bij constructie zelf op te lossen.

Gewenste vaardigheden en ervaring
- De Senior Designer heeft een technische opleiding genoten (minimum A2/Bachelor) en bezit een relevante ervaring van 10 à 15 jaar.
- Ervaring in Basic en Detail Engineering
- Is vertrouwd met de relevante codes en normen
- Heeft een gevorderd niveau, en ruime 3D vaardigheden
- Kan in team verband werken
- Heeft de kwaliteiten om ideeën duidelijk en bondig, om te zetten in gedetailleerde en zeer nauwkeurige plannen.

Werklocatie
Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerpen

De juiste kandidaat ontvangt een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Een loon volgens marktconform aangevuld met extra legale voordelen.

Geïnteresseerden kunnen solliciteren:
Bezorg ons uw CV en motivatiebrief t.a.v. Theo Aerts
Per post: Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerpen
Per mail: theo.aerts@khe.eu